ELEKTRO KALETA







  • elektroinštalácie
  • odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických (revízie)