ELEKTRO KALETA  • elektroinštalácie
  • odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických (revízie)
  • NN pripojky 
  • bleskozvody