Naše služby

Elektroinštalačné práce

Komplexné služby pre zákazníkov ktorý potrebujú rekonštruovať, alebo novú elektroinštaláciu. Zhotovíme Vám od prípojky po revíziu.

  • realizácia novej elektroinštalácie v byte alebo v rodinnom dome
  • rekonštrukcia elektrických rozvodov
  • oprava a výmena elektroinštalácie
  • inštalácia bleskozvodu a uzemnenia
  • realizácia elektrickej NN prípojky do rodinných domov

Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízia

Vykonaním revízie po elektromontážnych prácach zistíte, či je realizácia kvalitná a bezpečná 

Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.  

Výchova a vzdelávanie 

Školenie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti a riadenie prevádzky. Aktualizačná odborná príprava. 


 

Budeme radi,ak prejavíte záujem o naše služby a obrátite sa na nás. Urobíme všetko pre to, aby ste boli s našou prácou spokojní.